วิธีใช้ SBOASIA APP

เข้าไปยัง link download แล้วกด ดาวน์โหลด

ยอมรับงื่อนไข

รอการติดตั้ง

ติดตั้งเรียบร้อย พร้อมใช้งาน

หากโทรศัพท์ของท่านแจ้งเตือนการติดตั้งที่ไม่ปลอดภัย ให้เข้าไยังการตั้งค่าความปลอดภัย

แล้วเลือกเปิดใช้ตัวเลือก “ไม่ทราบที่มา” จากนั้นทำการติดตั้งอีกครั้ง